Praktijkonderzoek

Bij Den Food Bosch doen we praktijkgericht onderzoek binnen verschillende thema’s, onder andere:

  • Biodiversiteit binnen het agro-ecologische landbouwsysteem
  • Bodemkwaliteit (bijv. organische stofgehalte, beschikbare voedingsstoffen, textuur)
  • Bodembiologie
  • Waterkwaliteit, watervasthoudend vermogen, beschikbaarheid water voor de vegetatie
  • Plantengroei en -gezondheid, ook in relatie tot toegepaste beheerstrategieën
  • Nieuwe soortencombinaties en variëteiten voor verbeterde productie en systeemgezondheid
  • Onderzoek naar nieuwe beheertechnieken
  • Bedrijfsmodel en marktontwikkeling

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen

We zijn één van de twintig aangesloten bossen bij het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB). Daarmee dragen we bij aan een onderbouwing van de positieve effecten van voedselbossen. We werken veel samen met studenten van o.a. HAS green academy en de Universiteit van Wageningen. De resultaten van de eerste drie jaar onderzoek zijn beschikbaar op de website van het NMVB.

Bijdragen?

Ben jij student of onderzoeker en wil je onderzoek doen in Den Food Bosch? Neem dan contact met ons op via info@denfoodbosch.org.