Aandachtspunten

Bij Den Food Bosch wordt praktisch onderzoek gedaan binnen verschillende thema’s. Het voedselbos is een plaats waar talloze combinaties van soorten, specifieke locatiefactoren, microklimaat en meer een rol spelen. Het voedselbos wordt in al zijn facetten geobserveerd, onderzocht en besproken. Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten opgesomd:

  • Biodiversiteit binnen het agro-ecologische landbouwsysteem
  • Bodemkwaliteit en -samenstelling (bijv. organische stofgehalte, beschikbare voedingsstoffen, textuur)
  • Bodemleven (micro- en macro-organismen)
  • Waterkwaliteit, waterretentiecapaciteit, beschikbaarheid water voor de vegetatie
  • Plantengroei en -gezondheid, ook in relatie tot toegepaste beheerstrategieën.
  • Nieuwe soortencombinaties en variëteiten voor verbeterde productie en systeemgezondheid
  • Onderzoek naar nieuwe beheertechnieken voor het meerlagige landbouwsysteem
  • Bedrijfsmodel en marktontwikkeling

 

Onderzoeksprogramma’s

Studenten van HAS Hogeschool Den Bosch, WUR en onderzoekers binnen het Nationaal Monitoringsprogramma van de Green Deal Voedselbossen, waar Den Food Bosch deel vanuit maakt, voeren diverse onderzoeken uit. Deze worden zoveel mogelijk jaarlijks herhaald om zo alle facetten van het voedselbos in zijn ontwikkeling te volgen en duurzame inzichten te verkrijgen.

 

Meedoen?

Als je graag wilt meedoen aan een onderzoek, neem dan alsjeblieft contact met ons op!

Op deze pagina worden interessante onderzoekpapers, scripties en meer verzameld.