Samenwerking

Den Food Bosch werkt met diverse partners samen aan verschillende onderzoeksthema’s en het versterken van samenwerkingsverbanden.

AgriFood Capital en de Provincie Noord-Brabant hebben bij de oprichting van Den Food Bosch een financiering verstrekt voor de ontwikkeling van het voedselbos. Zonder deze financiering zou Den Food Bosch niet zijn wat het nu is. Het vertrouwen, de steun en de goede relatie met onze contacten van AgriFood Capital en de Provincie Noord-Brabant maken innovatie mogelijk en bevorderen de landbouwtransitie.

"Met Waterschap De Dommel tekende Stichting Den Food Bosch een samenwerkingsovereenkomst. De Stichting pacht het perceel van het Waterschap. In 2024 hebben we een erfpachtovereenkomst getekend, een mooi vervolg van een waardevolle samenwerking waar we de komende 25 jaar van verzekerd zijn.

Het belang voor Waterschap De Dommel:

"Waterschap De Dommel is partner van Den Food Bosch omdat we een bijdrage willen leveren aan voldoende water voor landbouw en natuur én klimaatdoelen. Een goede bodem houdt water beter en langer vast en bevat meer organische stof, zodat voedingsstoffen beter vastgehouden worden en niet uit- of afspoelen. Ook wordt CO2 vastgelegd in de bodem. Het project Voedselbossen past binnen de innovatieagenda van Waterschap De Dommel. Het Waterschap wil met name meer kennis opbouwen en delen van een klimaat robuuster bodem-water-systeem. Daarnaast draagt het project bij aan proactieve samenwerking van het waterschap met 'nieuwe' agrarische ondernemers, (belangen)verenigingen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het waterschap wil zich proactief opstellen richting nieuwkomers in de agrarische sector om de transitie naar een duurzame landbouw mogelijk te maken."

- Ineke Barten, ecoloog voor Waterschap De Dommel

Den Food Bosch heeft een samenwerkingsovereenkomst met HAS Den Bosch.

"Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur streeft ernaar om kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap te ontwikkelen en om deze toepassingen met de praktijk te bundelen. Het levert een bijdrage aan onderzoek naar nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur en om bestaande bijdrages op te schalen. Er wordt gezocht naar de verbinding tussen ecologie en economie. Een prachtig voorbeeld van zo'n verbinding is Den Food Bosch, waarbij er nog heel wat te onderzoeken valt, met name op financieel gebied."
- Erwin van Woudenberg, Lector Innovatief Ondernemen met Natuur

Den Food Bosch werkt ook samen met Het Koepelplan voedselbossen. Dit maatschappelijk initiatief van Stichting Agroforestry Zuid Nederland, de Brabantse Milieufederatie en verschillende Brabantse organisaties en overheden heeft als doel kennis te delen en onderzoek te doen naar de effecten van voedselbossen.

Het driejarig programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Voedselbosbouw Nederland.