Stichting Den Food Bosch

Den Food Bosch is georganiseerd in de vorm van een stichting, opgericht op 7 februari 2018. De stichting heeft als doel om bij te dragen aan de landbouwtransitie met een syntropisch voedselbos. Dit doen we door aanplanten en beheren van het voedselbos en het faciliteren van onderzoek naar de effecten van voedselbossen. We monitoren o.a. oogst, opbrengst en ecologische ontwikkelingen. De opgedane kennis delen we in cursussen en rondleidingen. Stichting Den Food Bosch heeft geen winstoogmerk. We zijn aangesloten bij de nationale Green Deal Voedselbossen. Samen met al onze partners werken we elke dag aan het voedselsysteem van de toekomst!

 

Bestuur en beheer

Het bestuur van Stichting Den Food Bosch bestaat uit vier leden: Maurits Tax, Marente Lokin, Maurice Ramaker en Tessa Molhuizen. Zij zetten zich in voor de langetermijnontwikkeling van het voedselbos, en zijn ook betrokken bij het dagelijks beheer. Dat wordt gedaan met een vast team van enthousiaste vrijwilligers uit de regio, met diverse achtergronden en van alle leeftijden! Iedere vrijdagochtend houdt het beheerteam zich bezig met snoeien, maaien, aanplant, planten vermeerderen, monitoren en onderhoud van de infrastructuur. Oogsten en bestellingen bezorgen gebeurt op dinsdagavond en vaste rondleidingen zijn op zaterdagen.

Maurits Tax
Maurits Tax
Marente Lokin
Maurice Ramaker
Tessa Molhuizen

Studenten en vrijwilligers

Op regelmatige basis komen mensen van alle leeftijden en achtergronden naar het voedselbos om te leren of mee te werken. We delen allemaal de visie voor een nieuwe vorm van landbouw, iedereen komt hier om meer te leren door met handen en voeten in contact te zijn met de aarde.