Wat is een voedselbos?

Een voedselbos (syn.: ‘meerlagige agroforestry-systeem’) is een landbouwsysteem dat gebaseerd is op meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen en struiken, waarmee een bosecosysteem wordt nagebootst. Het werkt met de natuurlijke successie, soortendiversiteit en bestaande ecologische niches die voor een robuust systeem zorgen en efficiënte opname van zonlichtenergie mogelijk maken.

De verschillende soorten worden geselecteerd om een functioneel agro ecologisch systeem te creëren, wat tegelijkertijd voedsel produceert voor menselijke consumptie. Een groot aantal producten zoals fruit, noten, bessen, groenten, zaden, kruiden, paddenstoelen, maar ook nuttige biomaterialen zoals hout kunnen tegelijkertijd geproduceerd worden.
Voedselbos landbouwsystemen vereisen geen inputs in landbouwchemicaliën zoals herbiciden of kunstmest. Er is geen behoefte aan zware machines die de grond verdichten en verstoren, in plaats daarvan worden slimme oogsttechnieken ontwikkeld. Over het algemeen neemt de hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is om voedsel te produceren af met dit systeem.

Ontstaan

Het begon met de droom van 4 jonge visionairs: “Wat als we ecosystemen kunnen herstellen en tegelijkertijd grote hoeveelheden voedsel kunnen verbouwen?”

Deze vraag leidde tot de ontwikkeling van het een ha grootte experimentele voorbeeld voedselbos voor ecosystemen nabootsende landbouw. Met als doel een inspirerend voorbeeld te creëren en een plek te zijn voor actief leren, testen en uitwisselen, rondom het thema gematigde klimaat voedselbossystemen.

Tegenwoordig groeien er ongeveer 3500 bomen, struiken en bessen samen met een paar duizend nuttige kruiden en andere planten op een voormalig maïsveld. Alles bij elkaar vormen ze een bosrand ecosysteem, een van de meest productieve zones in de natuur.

Het voedselbos bevindt zich nog in zijn vroege jaren en toch zijn er al enkele oogsten van veel verschillende producten geweest. Door de tijd heen zal het voedselbos leveren: fruit, noten, bessen, groenten, kruiden, paddenstoelen, eetbare bloemen en meer.

Dit voedsel smaakt niet alleen anders, het wordt ook verbouwd in een prachtige en inspirerende omgeving die eindeloze habitatten, ecologische niches en voer voor vele soorten insecten, vogels en meer creëert.

Ontwerp

Door een divers en complex voedselproducerend ecosysteem te ontwerpen, neemt de biodiversiteit toe, wordt het bodemleven opgebouwd, koolstof opgeslagen in de grond, neemt de fotosynthese toe en door de natuurlijke cycli is er geen behoefte aan chemicaliën, kunstmest of zware machines.

Deze onderwerpen worden bij Den Food Bosch geobserveerd, besproken en onderzocht in samenwerking met onze partners. Bekijk ons onderzoeksprogramma voor meer informatie.

Het voedselbos is niet publiekelijk geopend. Tijdens onze rondleidingen en evenementen delen we graag het verhaal, de theorie erachter, en vooral, laat je het hele systeem zelf ontdekken!